Đồ chơi Lắp ráp, mô hình

Trẻ từ 2 - 8 tuổi là thời gian não bộ của trẻ phát triển rất mạnh. Khi bé tiếp xúc với môi trường, giáo dục hay những món đồ chơi lắp ráp hay mô hình sẽ giúp bé hoàn thiện cả thể chất và trí não.

Đồ chơi lắp ráp mô hình có những ưu điểm:

Bé phát trí tưởng tưởng khả năng sáng tạo tốt: Mô hình lắp ghép thường được hoàn thành từ nhiều chi tiết khác nhau, để hoàn thành thì bé sẽ cần phải tư duy theo những hình mẫu hướng dẫn có sẵn hoặc sáng tạo ra hình mẫu mới.

Khả năng quan sát được phát huy: Trẻ sẽ phải quan sát phân tích, lựa chọn để tìm kiếm những chi tiết để khớp với nhau để hoàn thiện mô hình đồ chơi

Tính nhẫn lại: khi sinh ra bản chất các trẻ đều không có đức tính này, mà đức tính nhẫn lại chỉ hình trong trẻ từ môi trường sống, cách giáo dục. Khi chơi bé sẽ phải chinh phục tìm cách hoàn thành một bộ mô hình, dần dần bản tính nhẫn lại sẽ có trong bé...

Quan trọng vẫn là các bậc phụ huynh hiểu tính cách trẻ để tìm cho trẻ một món đồ chơi lắp ghép chất liệu gỗ phù hợp với trẻ để có thể phát huy tối đa.

Lọc kết quả của bạn