Sản phẩm được dán nhãn 'bang hoc chu cai tieng anh'